Most k umění z.s.
[Historie: Akce v letech 2008 - 2009]    [Historie: Akce v letech 2010 - 2014]


Akce v roce 2019


26.05.2019: Impresionismus od úsvitu do soumraku. Slovinské umění 1870 – 1930 v Jízdárně Pražského hradu


Akce s návštěvou výstavy Jízdárny Pražského hradu s Klokánkem Láskova

Do Jízdárny Pražského hradu jsme zavítali s dětmi z Klokánku Láskova na výstavu „Impresionismus Od úsvitu do soumraku“. Jde o největší počet děl, která kdy ze Slovinska putovala do zahraničí, k vidění je 474 uměleckých děl, která většinou pocházejí ze slovinské Národní galerie a částečně ze soukromých sbírek. Zajímavostí je, že zatímco výstava se koná v hradním areálu, pod jehož podobou je do značné míry podepsaný architekt slovinského původu Josip Plečnik, slovinská Národní galerie sídlí v budově od českého architekta Františka Škabrouta. Slovinskému impresionismu předcházel jako v případě jiných národů realismus. Dva jeho nejvýznamnější malíři, bratři Jurij a Janez Šubicové, přitom působili také v Praze. Janez s Františkem Ženíškem nebo Mikolášem Alšem spolupracoval na výzdobě Staroměstské vodárny, Jurij Šubica spolupracoval s Vojtěchem Hynaisem na výzdobě Národního divadla. Nádherné a nečekané kulturní propojení. Po výstavě jsme zašli na dobré jídlo a měli radost z krásně vydařeného dnu.
Akce v roce 2018


29.04.2018: "Stojaté vody" - Mat Collishaw, galerie Rudolfinum


Akce s návštěvou galerie Rudolfinum s Klokánkem Láskova a Kroměříž

Pro děti z Klokánku Láskova a pro již odrostlé děti z Klokánku Kroměříž které se již osamostatnily a nyní žijí v Otrokovicích jsme připravili bohatý program. Oslavu narozenin, výstavu v Galerii Rudolfinum a oběd. Pro výstavu v Galerii Rudolfinum byl vybrán, s několika málo výjimkami, průřez tvorbou dnes téměř dvaapadesátiletého umělce za posledních přibližně deset let. Důraz byl položen na obsahovou a formální vazbu s uměním minulosti. Způsob artikulace témat je patrně nejlépe vyjádřen metaforou překračování prahu mezi reálným světem a podivným snem. Podněty z minulosti jsou vybírány s jemnou senzitivitou, s neomylnou citlivostí pro jejich specificky vyhrocené, hraniční kvality. Směřují k bodu střetu mezi krásou a hororem, mezi zářivým světlem a nekonečnou temnotou, jsou to díla, u nichž cítíme, že stačí jen velmi málo a mohou se proměnit ve svůj pravý opak. Reflektovat staré umění nemusí nutně znamenat pouze sestup ke kořenům. Mat Collishaw má jedinečnou schopnost vyhmátnout z něho výjimečnou auru, která funguje v novém, současném kontextu. Pozornost upírá především k potenciálu reinterpretace, k inscenaci vizuální senzace, zachovává často pouze echo původních významů.  Ostatně špinavé nohy Caravaggiových klečících poutníků v popředí obrazu Růžencová Madonna z roku 1607 byly ve své době také obrovským skandálem.
27.05.2018: "Stojaté vody" - Mat Collishaw, galerie Rudolfinum


Akce s návštěvou galerie Rudolfinum s Klokánkem Štěrboholy

Na výstavu jsme pozvali děti ze Štěrboholského  Klokánku. Je skoro až neuvěřitelné jak rozdílně mohou děti vnímat děj znázorněný v díle který na první pohled může působit smutně ale ony ho vnímají pozitivně skoro až jako hrdinský čin!  Podněty které jsme si navzájem vyměnily bylo hodně a byl to velice obohacující zážitek. V Artparku jsme si vyzkoušeli několik uměleckých technik. Nakonec jsme vše zrekapitulovali při dobrém obědě. Strávili jsme společně pěkný den.Akce v roce 2017


17.12.2017: "Světlo v obraze: český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené" Jízdárna Pražského hradu


Akce s návštěvou výstavy českého impresionismu s návštěvou z Otrokovic

Letos na poslední naší akci jsme v Praze přivítali dvě již odrostlé děti z Otrokovic. S Jirkou se známe již dlouhá léta, když ještě byl v Klokánku Kroměříž. Tentokrát přijel i s jeho přítelkyní Adriankou s kterou plánuje budoucnost. Procházkou vánoční Prahou a to z z Hl. nádraží na Pražský hrad jsme naší akci započali. V Jízdárně Pražského hradu jsme dětem představili největší výstavu českého impresionismu. Impresionismus je umělecký směr, který vznikl koncem 19. století. Byl reakcí na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě, kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle, neopakovatelné chvíle, okamžik duševního rozpoložení (imprese = dojem). Po výstavě jsme zašli na dobrý oběd. Adriance jsme koupili černou zimní bundu kterou si okamžitě oblékla a jela v ní domů. Na Hl. nádraží nás čekalo milé představení mladých tanečníků a živé hudby. Jakmile si nastoupily do vlaku tak začalo hustě sněžit ale nám celý den krásně svítilo sluníčko ☺.

29.10.2017: "Světlo v obraze: český impresionismus - Inspirace blízké i vzdálené" Jízdárna Pražského hradu


Akce s návštěvou výstavy českého impresionismu s dětmi s klokánku Láskova

Na Pražském hradě jsme dětem z Klokánku Láskova z Prahy 4 představili největší výstavu českého impresionismu 520 obrazů od 78 autorů, zapůjčených z více než padesáti státních i soukromých institucí včetně Národní galerie. Impresionismus je umělecký směr, který vznikl koncem 19. století. Byl reakcí na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě, kde se pokouší zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle, neopakovatelné chvíle, okamžik duševního rozpoložení (imprese = dojem). Jedna z prvních kritik hodnotila díla impresionistů jako nedokončené. Impresionisté používali, kolikrát barvy přímo z tuby což bylo na svoji dobu revoluční. Dětem se velice tento výklad líbil a překvapilo je, jaká že to "revoluce" se může v umění odehrát. Se zájmem jsme si pak celou výstavu prošli a pečlivě prostudovali. Stihli jsme to jen na poslední chvíli, neboť Pražský hrad se zmítal ve vichru a tak v odpoledních hodinách musel být uzavřen. Ale to jsme si již pochutnávali v závětří na dobrém obědě. Celý den byl jako větrný okamžik se spoustou barev.


21. 5. 2017:  Eduard Steinberg: From Moscow to Paris - NG Palác Kinských

Akce s návštěvou výstavy díla Eduarda Steinberga s dětmi s klokánku Smržovka    

Na program přijely děti ze Smžovky. V Galerii hlavního města Prahy jsme navštívili výstavu původem ruského malíře Eduarda Steinberga (1937–2012), kreativního pokračovatele tradice ruského suprematismu v druhé polovině 20. století – umělce, který zůstal pro svůj původ v intelektuální disidentské rodině a abstraktní umělecký projev ve střední a východní Evropě prakticky neznámým. V šedesátých letech na něj u nás poprvé upozornil Jindřich Chalupecký výstavou v legendární Špálově galerii. Steinbergovo dílo je z velké části umístěno v německých sbírkách. Své první souborné výstavy v Moskvě se dočkal teprve po pádu berlínské zdi. Přes její velký úspěch a ohlas se přestěhoval na začátku devadesátých let do Paříže, kde v zimních měsících tvořil, aby v letním období nadále pobýval na ruském venkově, kde čerpal tolik potřebnou inspiraci. Počasí nám přálo a tak jsme se prošli po pamětihodnostech Staré Prahy. Na oběd jsme zvolili terasu OD Kotva s výhledem na celou Prahu. Děti se domů vrátily nadšené. Budeme se těšit až opět přijedou.30. 4. 2017:  Eduard Steinberg: From Moscow to Paris - NG Palác Kinských

Akce s návštěvou výstavy díla Eduarda Steinberga s dětmi s klokánku Láskova    

Galerie hlavního města Prahy nám představilo ve spolupráci s Museem ve Wiesbadenu malířskou a kreslířskou tvorbu původem ruského malíře Eduarda Steinberga (1937–2012), kreativního pokračovatele tradice ruského suprematismu v druhé polovině 20. století – umělce, který zůstal pro svůj původ v intelektuální disidentské rodině a abstraktní umělecký projev ve střední a východní Evropě prakticky neznámým. V šedesátých letech na něj u nás poprvé upozornil Jindřich Chalupecký výstavou v legendární Špálově galerii. Steinbergovo dílo je z velké části umístěno v německých sbírkách. Své první souborné výstavy v Moskvě se dočkal teprve po pádu berlínské zdi. Přes její velký úspěch a ohlas se přestěhoval na začátku devadesátých let do Paříže, kde v zimních měsících tvořil, aby v letním období nadále pobýval na ruském venkově, kde čerpal tolik potřebnou inspiraci. Dětem z Klokánku Láskova se velice líbila Steinbergova geometrická díla. Po programu v galerii jsme absolvovali fakultativní procházku po centru Prahy. Děti se dozvěděly kdo nechal postavit pomník Jana Husa na Staroměstském náměstí a mnoho dalších zajímavostí. Nakonec jsme zašli na dobrý oběd.
15. 1. 2017:  Celník Douanier Rousseau - NG Palác Kinských

Akce s návštěvou výstavy díla Henri Rousseau s dětmi s klokánku Štěrboholy    

Poslední den krásné výstavy Henri Rousseau v Paláci Kinských jsme si prošli s dětmi z Klokánku Štěrboholy. Henri neměl šťastné dětství a tak si často vymýšlel aby vytěsnil nepříjemné zážitky. Ve skutečnosti ve svém světě fantazie žil po celý život a názory odborníků se shodují že právě tato skutečnost činí jeho dílo výjimečné. Obraz Děvčátko s panenkou ukazuje dítě s dospělými rysy jak křečovitě svírá panenku s kopretinou. Dále jsme si prohlédli jeho slavný autoportrét na kterém vůbec poprvé v historii lidstva byla vyobrazena Eifelova věž. Jeho další nejslavnější malby zobrazují výjevy z džungle, a to i přesto, že nikdy neopustil Francii a džungli tak nikdy neviděl. Zprávy jeho obdivovatelů, že jeho vojenská služba zahrnovala i francouzskou intervenci v Mexiku, jsou však nepodložené. Rousseau se inspiroval ilustrovanými knihami, pařížskými botanickými zahradami a také vycpanými exotickými zvířaty. Během vojenské služby se rovněž setkal s vojáky, kteří přežili onu francouzskou intervenci do Mexika, a poslouchal jejich příběhy, které v této subtropické zemi zažili. Kritikovi Arsène Alexandrovi jednou popisoval své časté návštěvy do botanické zahrady Jardin des plantes: „Když vejdu do skleníků a spatřím ty prapodivné exotické rostliny, připadám si, jako bych vstoupil do snu.“ Po uměleckém workshopu jsme zašli na dobrý oběd. Byl to krásný den.

Akce v roce 2016


25. 10. 2016:  Celník Douanier Rousseau - NG Palác Kinských

Akce s návštěvou výstavy díla Henri Rousseau s dětmi s klokánku Láskova    

V Paláci Kinských NG vystavuje krásnou výstavu Henri Rousseau a jeho přátel např. Pabla Picassa. Tuto výstavu jsme si prošly s dětma z Klokánku Láskova. Pozorně jsme si prohlédli jeho slavný autoportrét na kterém vůbec poprvé v historii lidstva byla vyzobrazena Eifelova věž. Jeho další nejslavnější malby zobrazují výjevy z džungle, a to i přesto, že nikdy neopustil Francii a džungli tak nikdy neviděl. Zprávy jeho obdivovatelů, že jeho vojenská služba zahrnovala i francouzskou intervenci v Mexiku, jsou však nepodložené. Rousseau se inspiroval ilustrovanými knihami, pařížskými botanickými zahradami a také vycpanými exotickými zvířaty. Během vojenské služby se rovněž setkal s vojáky, kteří přežili onu francouzskou intervenci do Mexika, a poslouchal jejich příběhy, které v této subtropické zemi zažili. Kritikovi Arsène Alexandrovi jednou popisoval své časté návštěvy do botanické zahrady Jardin des plantes: „Když vejdu do skleníků a spatřím ty prapodivné exotické rostliny, připadám si, jako bych vstoupil do snu.“ Po uměleckém workshopu jsme se prošli starobylou Prahou, naobědvali jsme se a zašli na dobrý dezert.
25. 09. 2016:  Karel IV. Žezlo a koruna, Královská koruna

Akce při příležitosti 700. výročí narození Karla IV. s dětmi z Klokánku Štěrboholy s účastí na výstavě Žezlo a koruna v Císařské konírně    

Tři dni před ukončením dvou překrásných výstav  uskutečněných na Pražském hradě k příležitosti 700. výročí narození našeho nejmoudřejšího panovníka Karla IV. který nám zanechal velké kulturní i hmotné dědictví. Na Pražský hrad se přijely podívat děti ze Štěrboholského Klokánku. První výstavou byla  expozice Žezlo a koruna v Císařské konírně, jejímž hlavním přínosem bylo ozřejmění pozapomenutých souvislostí: poprvé v novodobé historii bylo poukázáno na původní (gotické) složení královských insignií z doby Karla IV.: českou Svatováclavskou královskou korunu doplňovalo jablko a žezlo, jejichž umělecké repliky byly  pro tuto výstavu speciálně restaurátorsky zhotoveny a byly vystaveny spolu s dalšími předměty používanými při korunovacích českých králů, které se odehrávaly podle Korunovačního řádu Karla IV. až do 19. století. Na této výstavě se bohužel nesměl používat fotoaparát ale vzhledem k vystavovaným předmětům to chápeme.

Druhou výstavou  bylo  symbolické zpřístupnění vnitřního a vnějšího triforia katedrály sv. Víta, a to v podobě jejich zjednodušené prostorové rekonstrukce v Jízdárně Pražského hradu. Triforium je památkově nejstřeženější, a proto veřejnosti nepřístupný sochařsky bohatě zdobený ochoz na vnější i vnitřní straně hlavní lodi katedrály. Výpravná expozice, ve které děti našly i pohřební roucha z královské hrobky, nesl název Koruna království

Podrobně jsme si povídali o životě a rodinných vztazích Karla IV. O jeho čtyřech manželkách,dětech, vládě, rozhodnutí a povinnostech které měl. Do dnešních dnů nás jeho život inspiruje a chováme k němu hlubokou úctu. Dále jsme viděli expozici v Muzeu Karlova Mostu a projeli jsme se na lodi s Pražskými Benátkami. Po obědě jsme si dali v nově otevřené zmrzlinárně zajímavé příchutě jako např. kivi či levandulovou. Děti odjely naplněni hodnotnými zážitky a hrdí na to že jsou Češi.29. 08. 2016:  Návštěva v Klokánku Smržovka

V přírodě u Klokánku Smržovka   

Na dva dny jsme navštívili Klokánek Smržovka. Děti nám hrdě ukázaly jak bydlí v přírodě. Starali se o nás vzorně a moc nám u nich chutnalo. Zrovna rostli houby tak jsme si šli nějaké nasbírat. Byl to krásný zážitek. Mají to tam moc hezké a děti jsou šťastné a tak to má být. Přivezli jsme jim dárek profesionální mixér který skvěle využijí. Budeme se těšit až za námi opět přijedou do Prahy na program.

29. 06. 2016:  Tanec pro Karla IV. sdružení umělců Baribal

Charitativní loutkové představení sdružení umělců Baribal s dětmi z Klokánku Hostivice a Láskova Praha    

Sdružení umělců Baribal nám zahrálo charitativní loutkové představení Tanec pro Karla IV. Toto překrásné loutkové představení představilo zábavnou formou čtyři manželky Karla IV. Manželky  se nejprve dohadovaly kterou vlastně měl Karel IV. nejraději. Nakonec ale nechaly dohadování a nacvičily pro něj společně ladný tanec. Děti z Klokánků Hostivice a Láskova se pak měly možnost s Karlem IV. vyfotit. Po představení jsme zašli na levandulovou zmrzlinu. Děkujeme Pražským Benátkám za zorganizování celé akce.

29. 05. 2016 a 19.06.2016:  Karel IV. Žezlo a koruna, Královská koruna

Akce při příležitosti 700. výročí narození Karla IV. s dětmi z Klokánku Smržovka a z Brněnského klokánku s účastí na výstavě Žezlo a koruna v Císařské konírně    

Děti z Klokánku Smržovka a až z Brněnského Klokánku se přijely podívat  na dvě překrásné výstavy uskutečněné na Pražském hradě k příležitosti 700. výročí narození našeho nejmoudřejšího panovníka Karla IV. který nám zanechal velké kulturní i hmotné dědictví. První  stěžejní výstavou je expozice Žezlo a koruna v Císařské konírně, jejímž hlavním přínosem je ozřejmění pozapomenutých souvislostí: poprvé v novodobé historii je poukázáno na původní (gotické) složení královských insignií z doby Karla IV.: českou Svatováclavskou královskou korunu doplňovalo jablko a žezlo, jejichž umělecké repliky jsou  pro tuto výstavu speciálně restaurátorsky zhotoveny a jsou vystaveny spolu s dalšími předměty používanými při korunovacích českých králů, které se odehrávaly podle Korunovačního řádu Karla IV. až do 19. století. 

Druhým nejvýznamnějším počinem je symbolické zpřístupnění vnitřního a vnějšího triforia katedrály sv. Víta, a to v podobě jejich zjednodušené prostorové rekonstrukce v Jízdárně Pražského hradu. Triforium je památkově nejstřeženější, a proto veřejnosti nepřístupný sochařsky bohatě zdobený ochoz na vnější i vnitřní straně hlavní lodi katedrály. Výpravná expozice, ve které děti našly i pohřební roucha z královské hrobky, nese název Koruna království

Také jsme si povídali o životě Karla IV. O jeho čtyřech manželkách,dětech, vládě, rozhodnutí a povinnostech které měl. Do dnešních dnů nás jeho život inspiruje a chováme k němu hlubokou úctu. Dále jsme viděli expozici v Muzeu Karlova Mostu a projeli jsme se na lodi s Pražskými Benátkami. Celý úžasný den jsme zakončili na dobrém jídle. Děti odjely naplněni hodnotnými zážitky a hrdí na to že jsou Češi.
31. 01. 2016 a 21.02.2016:  Císařská Konírna Pražského hradu

TIZIANO VANITAS – BÁSNÍK OBRAZU A ODSTÍNU KRÁSY

S dětmi z Klokánku Láskova Praha 4 a z Klokánku Štěrboholy jsme navštívili překrásnou výstavu Tiziano Vanitas v Konírně Pražského hradu    

Na výstavě se nesmí pořizovat jakékoli fotografie vystavených předmětů tak zde uvádíme jen ten nejvzácnější, je to obraz Flóra.

Flora, kterou lze datovat asi rokem 1515, je jedním z nich. Patří mezi nejkrásnější díla z malířovy rané tvorby. Zcela zřetelně je zde patrný umělecký vliv Tiziánova předchůdce Giorgioneho.


Tiziánova Flóra je krásná mladá Benátčanka s výrazně klenutými tvary a jemným výrazem v obličeji. Je zřejmé, že umělec klade důraz na zachycení dokonalé krásy dívky, na její zlatavou pokožku, dlouhé plavé vlasy a čerstvé květiny v dlani. Tizian v póze dívky, rukou si přidržující odhalenou bílou halenku a růžový brokátový plášť, projevil svůj cit pro smyslnost.


Symbolické vyjádření kvetoucího ženství se stalo podnětným inspiračním zdrojem pro pozdější evropské i světové umění. Ve čtyřicátých letech 17. století bylo dílo zřejmě inspirací pro olandského umělce Rembrandta, když v podobném duchu zpodobňuje, i když ne tak spoře oděnou, svou manželku na obraze Saskia jako Flóra.


Obraz byl majetkem jistého Alfonse Lópeze a později rakouského arcivévody Leopolda Viléma Habsburského, velkého mecenáše umění. Do galerie Uffizi se dostal v roce 1793 výměnou z vídeňského uměleckohistorického muzea a nyní máme možnost obraz vidět i u nás v Praze. Po výstavě jsme se prošli starobylou Prahou a zašli na dobrý oběd. Byl to opravdu výjimečný zážitek na který děti jen tak nezapomenou.
Vzpomínáme se zármutkem v srdci na Moniku Burian Jourdan která odešla a tuto výstavu a mnohé další zorganizovala...05. 02. 2016:  Předjaří v Královské zahradě 2016 - Voda na Pražském hradě, hyacinty a hvězdníky

S dětmi z Klokánku Láskova jsme se ve frontě učili vlajky jednotlivých států aby nám rychle ubíhala. Odměnou za trpělivost nám byla překrásná výstava. Tentokrát byla věnována tématu vody, hyacintům a hvězdníkům. Děti poznaly užitek a krásu hradních studen, kašen, fontán, potoků i rybníků. Dále středověké vodovodní potrubí, barokní štoly v hradbách i různé historické předměty, jako vrtáky, pumpy, chrliče, požární vědra, nočníky či záchody, tolik důležité pro život. Předměty ze sbírek Pražského hradu se snoubil s květinovým korzem přichystaným hradními zahradníky. Tvořila jej záplava rozkvetlých cibulovin; tisíců omamně vonících hyacintů a velikých květů hvězdníků (Hippeastrum) v mnoha odrůdách. Po výstavě jsme se prošli starobylou Prahou a zašli na dobrý oběd.

Akce v roce 2015


31.10. 2015:  Jízdárna Pražského hradu - Má vlast      

Celodenní kulturní program s uměleckým workshopem inspirovaným výstavou české krajinomalby „Má vlast“ s dětmi z Klokánku Štěrboholy

Spolek výtvarných umělců Mánes se stal iniciátorem a spolupořadatelem společně se Správou Pražského hradu výstavy MÁ VLAST – POCTA ČESKÉ KRAJINOMALBĚ, která  probíhá v Jízdárně Pražského hradu. Každý umělec se musí zabývat otázkou, odkud jde a kam. Pokud hledá odpověď, musí znát svou historii, zem, své předky. Jednou ze základních hodnot je vztah k vlasti. V současné době, v globálním světě bez hranic, ale také bezbřehosti, se stává slovo vlast, ve smyslu hrdosti a náležitosti, polemickým a vyzývá k diskusi. Vlast je synonymem krajiny a krajina tichým svědectvím našich dějin - místo, které vlastníme v srdci i na zemi. Tuto krásnou výstavu jsem navštívili s dětmi z Klokánku Šterboholy.

S nadšením jsme si prohlíželi vzácná umělecká díla která jsme nesměli fotit ale o to více jsme se soustředili na detaily. Děti si představovaly ve které krajině by si chtěly hrát, v které by chtěly žít a do které by rády jely na dovolenou. Po obědě jsme s dětmi šli do Muzea Karlova mostu kde si vyzkoušely jaké to bylo stavět Karlův most a na projížďku lodí s Pražskými Benátky. Byl to moc hezký den.    

17.10. 2015:  Muzeum Karla Zemana - Splň si svůj sen     

Umělecký filmový workshop inspirovaný tvorbou Karla Zemana s dětmi z azylového domu Gloria

„Proč vůbec točím filmy? Hledám Zemi nikoho, ostrov, na který ještě nevstoupila noha filmařova, planetu, na které ještě žádný režisér nevztyčil vlajku objevitele, svět, který existuje jen v pohádkách.“ Karel Zeman Film

Pozn. Cestu do pravěku natočil Karel Zeman v roce 1955.

Velkolepě kreativní program jsme připravili pro děti z azylového domu Gloria v muzeu Karla Zemana. Muzeum Karla Zemana představuje celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce Karla Zemana a jeho filmové triky, kterými proslavil českou kinematografii 20. století. Výstava je koncipována jako filmové scény a malé ateliéry, kterými se prochází a kde jsme se mohli – přímo mezi kulisami – natáčet v akci. Vznesli jsme se na létajícím stroji, prošli jsme se po měsíci Barona Prášila a ovládali jsme známou ponorku z Vynálezu zkázy. Muzeum je unikátní svým hravým pojetím. Během tvůrčího workshopu animace děti pracovaly s filmovým médiem ne jako pasivní diváci, ale jako jeho tvůrci. Ve dvouhodinovém workshopu se seznámily s klasickou ploškovou metodou natáčení. Natočily si krátký film.

Film č. 1 “Velka mořská láska plošková metoda natáčení kreslená zde k nahlédnutí:

https://www.youtube.com/watch?v=KV3rUC1cC1Q&feature=youtu.be  

Film č. 2“ Trick and treat“ animace plošková z modelíny a papíru zde  k nahlédnutí: 

https://youtu.be/H1aE1kYN3Ko  

Po dobrém obědě jsme se vydali přímo do Muzea Karlova mostu kde se děti názorně seznámily jak se stavěl Karlův most. Nakonec jsme se projeli s Pražskými Benátky na  lodi Blatouch po historickém centru Prahy. Na tento úžasný den děti jen tak nezapomenou.    27.09. 2015:  Jízdárna Pražského hradu - Má vlast      

Kulturní program s uměleckým workshopem inspirovaným výstavou české krajinomalby „Má vlast“ s Klokánkem Láskova

Spolek výtvarných umělců Mánes se stal společně se Správou Pražského hradu iniciátorem a spolupořadatelem výstavy MÁ VLAST – POCTA ČESKÉ KRAJINOMALBĚ, která  probíhá v Jízdárně Pražského hradu.

Každý umělec se musí zabývat otázkou, odkud jde a kam. Pokud hledá odpověď, musí znát svou historii, zem, své předky. Jednou ze základních hodnot je vztah k vlasti. V současné době, v globálním světě bez hranic, ale také bezbřehosti, se stává slovo vlast, ve smyslu hrdosti a náležitosti, polemickým a vyzývá k diskusi. Vlast je synonymem krajiny a krajina tichým svědectvím našich dějin - místo, které vlastníme v srdci i na zemi. Tuto krásnou výstavu jsem navštívili s dětmi z Klokánku Láskova. S nadšením jsme si prohlíželi vzácná umělecká díla která jsme nesměli fotit ale o to více jsme se soustředili na detaily. Děti si představovaly ve které krajině by si chtěly hrát, v které by chtěly žít a do které by rády jely na dovolenou. Po obědě jsme s dětmi šli do Muzea Karlova mostu kde si vyzkoušely jaké to bylo stavět Karlův most a na projížďku lodí s Pražskými Benátky. Byl to moc hezký den.
13. 06. 2015:  Galerie Vernon - Franco Gentilini a Petra Valentová      

Umělecký workshop v Galerii Vernon s dětmi z azylového domu Gloria

Franco Gentilini (Faenza, 1909 – Řím, 1981) byl významný italský malíř, jehož tvorba byla v pozdější době ovlivněna expresionismem. V této etapě vznikly jeho nejvýznamnější díla, kdy se zaměřil na obrazy Říma – mosty, pustá předměstí nebo slavná náměstí.V době dospívání se věnoval malbě krajinek, portrétů i jemných aktů, které bychom mohli zařadit mezi Giovanniho Romagnoliho a impresionisty 19. století. Kolem roku 1930, kdy Gentilini pobýval v Říme, vykrystalizovaly jeho malby z tonalismu (obrazy malované tmavými, neutrálními odstíny, jako je šedá nebo hnědá s nádechem mlhy) do stylu římské školy.

Petra Valentová (aka Petra Gupta) vytváří sochy a instalace ve veřejném prostoru, pracuje se dřevem, bronzem, kamenem, jakož i prostřednictvím zvuku a videa. Dále také používá další média exprese, jako výkresy, tematické knihy a veřejná vystoupení. Její práce často zkoumá otázky identity, paměti, zážitky z dětství a její vlastní osobní historii. Petra Valentová žije a pracuje v New Yorku ale také pracuje ve Finsku, Indii a České republice, kde jsme ji zastihli, a ona pro děti z azylového domu Gloria v Galerii Vernon udělala umělecký workshop zaměřený na potisk triček indickými razítky.

Po workshopu jsme vyšli na Petřín kde jsme prošli rozkvetlou zahradou, stoletým bludištěm a lanovkou jsme se svezli na dobrý oběd. Byl to krásný den. 


23. 05. 2015: Muzeum Karla Zemana - Splň si svůj sen.., 

aneb "kdy ten film budou dávat v kině?"     

Umělecký workshop zaměřený na animační film s tematikou Karla Zemana s dětmi z klokánku Smržnovka a z azylového domu Gloria

„Proč vůbec točím filmy? Hledám Zemi nikoho, ostrov, na který ještě nevstoupila noha filmařova, planetu, na které ještě žádný režisér nevztyčil vlajku objevitele, svět, který existuje jen v pohádkách.“ Karel Zeman, Film

Pozn. Film Cestu do pravěku natočil v roce 1955

Velkolepě kreativní program jsme připravili pro děti z azylového domu Gloria a Klokánku Smržovka v muzeu Karla Zemana. Muzeum Karla Zemana představuje celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce Karla Zemana a jeho filmové triky, kterými proslavil českou kinematografii 20. století. Výstava je koncipována jako filmové scény a malé ateliéry, kterými se prochází a kde jsme se mohli – přímo mezi kulisami – natáčet v akci. Vznesli jsme se na létajícím stroji, prošli jsme se po měsíci Barona Prášila a ovládali jsme známou ponorku z Vynálezu zkázy. Muzeum je unikátní svým hravým pojetím. Během tvůrčího workshopu animace děti pracovaly s filmovým médiem ne jako pasivní diváci, ale jako jeho tvůrci. Ve dvouhodinovém workshopu se seznámily s klasickou ploškovou metodou natáčení a zkusily si animaci s loutkami v prostorové scéně. Natočily si krátký film. 

Film č. 1: “Vesmír “plošková metoda natáčení zde k nahlédnutí
 na:
https://youtu.be/JzEv4FufYy0   

Film č.2: “Karkulka a dinosaurus“ animace s loutkami zde k nahlédnutí na: 
https://www.youtube.com/watch?v=5g2djiXcPFk  

Děti se pochlubily i ve škole a jeden spolužák se zeptal “Kdy ten film budou dávat v kinech?“J Po dobrém obědě jsme se vydali přímo vzhůru na Pražský hrad kde jsme navštívili Muzeum miniature…. Kde jinde lze pod mikroskopem vidět velbloudí karavanu v oušku jehly? Na tento den děti jen tak nezapomenou.

03. 05. 2015:  Neuvěřitelný příběh - Guy Jolly na podporu Mostu k umění 

na Volskwagen Maratonu Praha

Guy Jolly, původem z Nového Zélandu, se rozhodl svůj první maratonský zážitek spojit se vzpomínkou na neuvěřitelný příběh a hrdinství jeho dědy, Richmonda Bunnyho, a jeho identického dvojčete Henryho, známých pod přezdívkou Dick & Joe, z konce druhé světové války. Památka na velké hrdinství jeho dědy a prastrýce pomohla i Mostu k umění. Guy pro svůj charitativní běh na Volkswagen Maratonu Praha uspořádal ve Velké Británii charitativní sbírku ve které získal na podporu Mostu k umění částku 3tis. liber, kterou využíváme na naše programy pro znevýhodněné děti. Jeho příběh se dostal i do maratonského dokumentu:

http://www.runczech.com/cs/pro-bezce2/jaky-je-tvuj-bezecky-pribeh/maraton-jsem-jeste-nebezel-ale-co-je-42-km-proti-650-km-a-jaky-je-tvuj-pribeh-18999.shtml


„Dick a Joe byli za druhé světové války povoláni z Nového Zélandu do severní Afriky, aby bojovali za spojence. Dne 12. listopadu 1942 se v libyjské Benhazi dostali do zajetí, odkud je Němci vedli přes Itálii a pak vlakem až do polského Krakova, kde zůstali jako váleční zajatci, až do roku 1945. Žili v koncentračním táboře v malém městečku Sosnowiec. V místních uhelných dolech pracovali ve velmi drsných podmínkách v dlouhotrvajících a nesmírně vysilujících směnách“, uvádí Guy Jolly.

V roce 1944 na Joea dolehly otrocké podmínky, ve kterých pracovali, a byl tak podvyživený a vysílený, že už na svou práci posunovače v uhelném dole nestačil. Život mu zachránil jeho bratr Dick. Díky tomu, že byli identická dvojčata, mohli se vyměnit, aniž by dozorci poznali, že jeden ze sourozenců onemocněl a není schopen pracovat. „Dick dělal současně svou práci posunovače, a když skončil, nastoupil ještě na směnu za svého bratra. Joeovi dával i své jídlo, nechal ho spát ve své posteli. Při výměně směny pod dohledem stráží, němečtí vojáci neměli šanci poznat rozdíl,“ vypráví Guy. „Joe se za čas vzchopil a přežil jen díky odolnosti a odhodlání svého bratra Dicka.“

V roce 1945 začala ruská armáda postupovat na Polsko a osvobozovala všechny koncentrační tábory. V té době už však Dick a Joe mezi oněmi osvobozenými nebyli, v té době už pochodovali s dalšími 500 vězni pod dohledem německých vojáků na západ ze Sosnowiece, přes Českou republiku až do německého Řezna. Trvalo jim celé tři měsíce, než překonali vzdálenost 650 km. Podmínky byly kruté, teploty často klesaly až na 23 stupňů pod nulou. „Nebylo co jíst, zajatci přežívali jen díky tomu, že jim Češi nechávali chléb schovaný v korunách stromů,“ vzpomíná Guy na příběh svého dědy. Z 500 vězňů se do Řezna dostalo necelých 300. Dick a Joe byli mězi těmi, kteří měli štěstí a náročný pochod přežili. V roce 1946 se tedy mohli vrátit na Nový Zéland na své farmy, kde na ně čekali jejich rodiny a blízcí.„Běžel jsem na památku Dicka a Joe pro charitu, která je úzce spojena s Prahou, městem, přes které vězni pochodovali. Mým cílem bylo vybrat 1 500 liber pro Most k umění, která dělá obrovský kus práce pro sociálně znevýhodněné a zneužívané děti v České republice. Jejich práce je vytvářet umělecké projekty a zpřístupnit jim návštěvy muzeí, aby těmto dětem kreativita dávala sílu v životě,“ vysvětloval Guy svůj záměr. Svůj původní cíl vybrat 1 500 liber nakonec dalece předčil. V Praze se zasnoubil se svojí přítelkyní Daniellou... Gratulujeme a tak to vypadá že Praha a Česká republika bude hrát důležitou roli i v jeho vlastním životě. Na památku děti Guyovi namalovaly obrázek jak jeho děda Dick a prastrýc Joe putovali během pochodu Českem a jak on běží v Praze svůj první maraton.

„Nikdy jsem se nepokusil běžet maraton, ale jsem si jistý, že bolest ze 42 km nebude ani v nejmenším srovnatelná s dřinou a strastmi, kterou prožívali váleční zajatci za války. V neděli poběžím na počest dvou velikánů, Dicka & Joea.Dodal před startemGuy Jolly, a svůj první maraton dokončil za skvělý čas 3 hodiny a 24minut.Guy během natáčení rozhovoru pro Prague International Marathon, s prezidentkou Mostu k umění z.s. Brigitou Peklovou a obrázek pro Guye od dětí.19. 04. 2015:  Žabák Valentýn, Kingdaviscaricatures.com, 

Pražské Benátky plavba lodí, Muzeum Karlova mostu  

Kulturní program s workshopem s dětmi z azylového domu Gloria

Krásný program jsme připravili pro děti z azylového domu Gloria. Nejprve jsme shlédli loutkové představení Žabák Valentýn ve Švandově divadle. Děti si mohly po představení loutky prohlédnout a zahrát si s nimi. Procházkou jsme došli ke Karlovu mostu odkud jsme se společností Pražské Benátky vypluli výletní lodí s odborně zábavném výkladem. Dále jsme v Muzeu Karlova mostu prozkoumali jak se stavěl Karlův most. Během programu americký karikaturista Samuel King Davis dětem namaloval jejich vlastní karikatury. Program se dětem velice líbil a zakončili jsme ho dobrým jídlem.15. 03. 2015:  Jízdárna Pražského hradu 

“Hrady a zámky objevované a opěvované”     

Celodenní kulturní program s workshopem a výstavou v Jízdárně Pražského hradu s dětmi z azylového domu Gloria


Děti z azylového domu Gloria jsme vzali na poslední den výstavy v Jízdárně Pražského hradu „Hrady a zámky objevované a opěvované“. Dumali jsme, jak asi byl císař Karel IV. vysoký když procházel vystavenými dveřmi z hradu Karlštejn?  Kterou skladbu složil Bethoween na vystaveném pianu?Jak se asi luxovalo s luxem, který vypadá jako hydrant? Nad Budyšínským rukopisem Kosmovy kroniky ze 13. století jsme si připomněli ranou historii Čech. Řekli jsem si příběh relikviáře sv. Maura, cenné zlatnické památky z Bečova, nalezené při opravě hradu v osmdesátých letech minulého století. Karikaturista Samuel King David nás vzal na mezinárodní workshop loutek www.puppetsinprague.eu, kde děti viděly jak se loutky vyrábějí a mohly si vyzkoušet s nimi zahrát. Dále jsme se společností Pražské Benátky projeli s odborným výkladem centrum Prahy na krásné lodi. V muzeu Karlova mostu si děti zkusily jak se stavěl Karlův most. Nakonec skvělého programu jsme zašli na dobré jídlo, kde si děti pochutnaly a mohly i něco napsat na zeď restaurace, což s nadšením přijaly. Byl to den plný zážitků, které si děti budou dlouho pamatovat.22. 02. 2015:  Jízdárna Pražského hradu 

“Hrady a zámky objevované a opěvované”

Celodenní kulturní program s workshopem a výstavou v Jízdárně Pražského hradu s dětmi z Klokánku Láskova


Tuto výstavu jsme navštívili již jednou s dětmi ze Smržovky a ani v únoru jsme si jí nenechali ujít. Vidět na vlastní oči původní dveře hradu Karlštejn kterými vcházel sám Karel IV., Kosmovu kroniku, Beethovenovo piano nebo relikviář sv. Maura je zážitek který se jen tak nenaskytne. Celodenní program pro děti z Klokánku Láskova jsme tedy započali výstavou v Jízdárně Pražského hradu. Tato velkolepá výstava je řešena jako putování tisíciletou historií českých zemí, deseti etapami reprezentovanými šesti sty nejvýznamnějšími a nejkrásnějšími předměty spojenými s hrady a zámky na našem území. Docenění pokladů, které jejich zdi uchovávají, napomůže i hudba a poezie umělců minulých staletí, opěvujících slávu a hodnoty české minulosti.

 

Umělecký workshop jsme tentokrát měli obohacen i přítomností amerického karikaturisty Samuela King Davise (www.kingdaviscaricatures.com) který dětem nakreslil krásné karikatury.Tyto karikatury jsme zarámovali aby děti měly dlouholetou vzpomínku na dnešní den. Po uměleckém workshopu jsme se projeli krásnou lodí společností Pražské Benátky, kde děti obdivovaly krásy Prahy a dozvěděly se zábavnou formou o historii Prahy. Nezapomenutelný zážitek byl, když jsme během plavby viděli nutrie jak se nechávají na břehu Vltavy krmit od turistů. Muzeum Karlova mostu dětem srozumitelně ukázalo, jak se Karlův most stavil. Cestou do restaurace jsme na Staroměstském náměstí zhlédli oslavy čínského Nového roku. Děti byly nabitým programem nadšeny a naplněny novými netradičními zážitky.

Budeme se těšit na další. 

25. 01. 2015:  Jízdárna Pražského hradu 

“Hrady a zámky objevované a opěvované”

Celodenní kulturní program s workshopem a výstavou v Jízdárně Pražského hradu s dětmi z klokánku Smržkovka

Celodenní program pro děti z Klokánku Smržovka jsme započali výstavou v Jízdárně Pražského hradu. Tato velkolepá výstava je řešena jako putování tisíciletou historií českých zemí, deseti etapami reprezentovanými šesti sty nejvýznamnějšími a nejkrásnějšími předměty spojenými s hrady a zámky na našem území. Docenění pokladů, které jejich zdi uchovávají, napomůže i hudba a poezie umělců minulých staletí, opěvujících slávu a hodnoty české minulosti. 

Expozice uvádí návštěvníka do hlubin věků, do doby zachované pouze v mytologii a archeologických nálezech. Její perlou, nejvýznamnějším exponátem, na který se zaměřuje pozornost všech, je Budyšínský rukopis Kosmovy kroniky ze 13. století, nejstarší zachovaná verze textu, v němž se objevuje praotec Čech, mytická postava muže, který přivedl svůj lid do země a po němž nesou Čechy své jméno. Středověk, dobu hradů, jako jsou Přimda, Zvíkov nebo Pernštejn, Křivoklát, Trosky, pevnosti a zároveň sídla pánů ovládajících zemi rozkládající se pod nimi, ilustruje především tzv. karlštejnský poklad, soubor prvotřídního vybavení a liturgických předmětů hradu Karlštejn, ikony české státnosti. O každodenních zápasech téže doby vypovídají zase mohutná karlštejnská vrata, jež pamatují i kroky císaře Karla IV. Obrazy Mistra Theodorika a relikviář sv. Maura, cenná zlatnická památka z Bečova, nalezená při opravě hradu v osmdesátých letech minulého století, donutí k přemýšlení o věcech nadčasových. Symbolem renesance, období přeměny hradů ve výstavné zámky obklopené zahradami a parky, je kovaná pestrobarevná mříž zdobící studnu zámku v Jindřichově Hradci

Po uměleckém workshopu jsme se projeli krásnou lodí společností Pražské Benátky kde děti obdivovaly krásy Prahy. Muzeum Karlova mostu jim názorně ukázalo, jak se Karlův most stavil. Celý program jsme zakončili dobrým jídlem. Děti byly nadšeny a naplněny novými netradičními zážitky...