Most k umění z.s.

Slova útěchy

Jedinečná slova útěchy, která jsou nám každým dnem povzbuzením a inspirací...

I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme.
Žalm 27,10

Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mě; neboť takovým patří království nebeské."
Matouš 19,14