Most k umění z.s.

Naše poslání

Most k umění z.s. primárně usiluje o plnohodnotné zapojení potenciálně ohrožených nebo izolovaných skupin dětí do společnosti prostřednictvím aktivní interakce s uměním tak, aby se umění stalo příjemnou součástí jejich volného času a obohatilo nejen jejich vlastní život, ale svým dalším aktivním působením i celou společnost.

K hlavním cílům Most k umění, z.s. patří především:

  • Zábavnou formou vzdělávat v oblasti umění, kultury a architektury
  • Rozšiřovat pozitivní vnímaní dětí vůči okolnímu světu
  • Pochopení umění jako hodnotné obohacení života
  • Smysluplné vyplnění volného času
  • Integrace dětí z ohrožených a izolovaných skupin do společenského dění společnosti
  • Posílení seběvědomí a pozitivní psychologické působení na ohrožené a izolované skupiny dětí