Most k umění z.s.

Slovo patronkyHeslem mého muže, Jana Mládka, který mi vždy byl oporou v cestě za mým snem – vybudování instituce, která bude pečovat o umění, jemuž jsem zasvětila svůj život, bylo „vydrží-li kultura, přežije národ.“ Toto heslo se stalo mottem mého zhmotněného snu, Musea Kampa. Museum se za pět let své existence stalo nedílnou součástí českého kulturního života. Vedle péče o nesmírně hodnotné sbírky středoevropského moderního umění a sbírku Františka Kupky a Otto Gutfreunda, které jsem věnovala městu Praze, uspořádalo museum řadu výstav českých i zahraničních umělců, které dále posunuly význam této instituce do popředí.

Můj manžel mluvil o spojitosti kultury a národa: kulturní uvědomění tvoří národ lepším, jemnějším a dokonce podmiňuje jeho celkovou existenci. A takový národ, který měl můj muž na mysli, je třeba formovat už od jeho kořenů – od dětí, které jednou budou utvářet onu lepší společnost. Proto přikládám velký význam setkání dětí s uměním, rozvoji jejich tvořivosti a kultivaci jejich postojů a schopností. Věřím, že umění má na děti pozitivní vliv a kulturní instituce jako je Museum Kampa by měly takovou významnou interakci podporovat a také samy iniciovat. Obzvláště pak v případě těch dětí, které k umění a kultuře v širším slova smyslu nemají bezprostřední přístup. Proto jsem se rozhodla podpořit spolupraci Musea Kampa s o.s.Most k umění v projektu “Museum Kampa – Klokánek“. Ráda bych pro tento účel získala také další prostory, konkrétně plynárenský domeček na Kampě, který by byl celý věnován dětem a programům pro ně. Místo pro děti by mělo být také součástí programu nově získané Werichovy vily. Věřím, že to, co do těchto dětí v současnosti vložíme, v nich v budoucnosti vykvete a náš český národ skutečně přežije.
Dr. Meda Mládková
6.6.2008