Most k umění z.s.

Projekt “Umění v Hnězdenské solné jeskyni aneb sůl a já”


Občanské sdružení Most k umění a Hnězdenská solná jeskyně předstravují umělecko-terapeutický projekt  pro děti ze zařízení pro přechodnou rodinnou péči Klokánek.


Tento projekt je zaměřen predevším na děti které trpí silnými emocionálními problémy a trpí syndromem vyhoření. Terapeutické působení v solně jeskyni, ve které je zřízena i luminoterapie, působí na děti silně antidepresivně a je dosahováno rychlejších výsledků v uvolnění vnitřního napětí. Během uměleckých workshopů kterých se děti během pobytu v solné jeskyni  účasní si děti přirozeně hrají, zpívají a tvoří jedinečná umělecká díla. Tato souhra činností  přispívá ke zlepšení jejich psychického a mentalního rozvoje.