Most k umění z.s.

Projekt MUSEUM KAMPA - KLOKÁNEK

Projekt Museum Kampa - Klokánek  byl inicován jako pilotní projekt zakladateli občanského sdružení Most k umění na jaře roku 2008 ve snaze zaměřit se na nejpotřebnější skupinu dětí z Klokánku.

Projekt usiluje o plnohodnotnějsí zapojení potenciálně ohrožené a izolované skupiny dětí z Klokánku Hostivice do společnosti prostřednictvím programů zaměřených na setkání s uměním. Cílem projektu je, aby se umění stalo příjemnou součástí volného času dětí Klokánku a obohatilo nejen jejich vlastní život, ale svým dalším aktivním působením i celou společnost.

Projekt MUSEUM KAMPA - KLOKÁNEK sleduje primárně následující cíle:

 • Zábavnou formou vzdělávat v oblasti umění, kultury a architektury
 • Rozšiřovat pozitivní vnímaní dětí vůči okolnímu světu
 • Pochopení umění jako hodnotného obohacení života
 • Smysluplné vyplnění volného času
 • Integrace dětí z ohrožených a izolovaných skupin do společenského dění
 • Posílení sebevědomí a pozitivní psychologické působení na ohrožené a izolované skupiny dětí

V rámci projektu je organizován převoz skupiny dětí z Klokánku do Musea Kampa, kde se děti účastní tzv. animačních programů, zahrnujících interaktivní prohlídky muzea, umělecké workshopy, prvky dramatizace a práce s pracovnímy listy. V rámci projektu jsou rovněž organizovány Dny dětí v Museu Kampa a další akce zaměřené na přiblížení umění dětem. V rámci rozšířeného programu je rovněž organizována procházka po uměleckých a historických památkách Prahy (návštěva Petřínské věže atp.), abychom dětem přichystali ucelený zážitek, na který si rády vzpomenou během svého celého následujícího života.

Během celého programu je dětem zajištěno občerstvení a jako upomínku obdrží děti fotografie, na kterých jsou vyfoceny společně se svými uměleckými díly, které samy v galeriích Musea Kampa vytvořily. Program je vždy přizpůsoben věku a mentálnímu a psychickému stavu dětí. V rámci programu spolupracujeme také s obdobnou psycholožkou Klokánek Hostivice, která nám pomáhá sladit programy co nejlépe s aktuálním psychickým stavem dětí.

Děti z Klokánku během programů setkávají i s ostatními dětmi, které přišly do Musea Kampa, a nejsou tedy izolovány. Díky silnému podílu zahraničních návštěvníků v muzeu mají děti rovněž příležitost k aktivní komunikaci v cízím jazyce, což přispívá k posílení jejich sebevědomí a zvýšení jejich motivace k dalšímu učení se cizím jazykům.

Projekt je organizován ve spolupráci občanského sdružení Most k umění, Musea Kampa a Fondu ohrožených dětí Klokánek, s patronací mecenášky umění paní Medy Mládkové.

Občanské sdružení Most k uměni je zaměřené na pořádání akcí s cílem plnohodnotného zapojení ohrožených skupin dětí a mládeže do společnosti. Konkrétní akce pořádané Mostem k umění zahrnují:

 • Pořádání vzdělávacích a osvětových akcí s cílem plnohodnotného zapojení ohrožených skupin dětí a mládeže do společnosti prostřednictvím aktivní interakce s uměním
 • Podpora spolupráce vzdělávacích a zájmových zařízení s ohroženými skupinami dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit
 • Organizování a podpora akcí zaměřených na prevenci kriminality u rizikových skupin dětí a mládeže
  Související ediční, publikační, propagační a osvětová činnost

Patronkou sdružení Most k umění a projektu MUSEUM KAMPA - KLOKÁNEK je paní Meda Mládková, která je známá svojí charitativní činností v oblasti umění, zachování uměleckých děl pro příští generace a zpřístupnění uměleckých děl široké veřejnosti.


V Praze dne 15.7.2008

Brigita Peklová
President

Odkazy:
Slovo patronky, paní Medy Mládkové